Versiyalar - statistika

# Versiyalar İstifadəçi Say Faiz
1 3.1.10 [Build: 1528537615] 569 60.6 %
2 3.3.2 [Build: 1566767614] 192 20.4 %
3 3.1.9 [Build: 1525442084] 99 10.5 %
4 3.1.8 [Build: 1516614607] 26 2.8 %
5 3.3.0 [Build: 1560850141] 19 2.0 %
6 3.1.7 [Build: 1513163251] 15 1.6 %
7 3.2.3 [Build: 1538467030] 6 0.6 %
8 3.5.0 [Build: 1580316377] 5 0.5 %
9 3.2.5 [Build: 1555517253] 2 0.2 %
10 3.?.? [Build: 5680278000] 2 0.2 %
11 3.2.2 [Build: 1537178465] 1 0.1 %
12 3.5.0 [Build: 1574942993] 1 0.1 %
13 3.2.1 [Build: 1534255236] 1 0.1 %
14 5.0.0-beta.8 [Build: 1571671044] 1 0.1 %